I Konkurs

 In Blog

Celem Konkursu było wyłonienie najwyższej jakości oliwę Virgen Extra w

śród oliw zgłoszonych do konkursu i dystrybuowanych w Polsce.

Wszystkie firmy, które zostały zaproszone do udziału w I Konkursie Oliwy Virgen Extra otrzymały warunki konkursu i procedurę postępowania. Uważamy, że te informacje nie są tajemnicą i udostępniamy wszystkim zainteresowanym.

1. Zatwierdzenie przez Zarząd Rady Oliwy z Oliwek Regulaminu Konkursu.
2. Wysłanie do 63 firm zaproszenia udziału w Konkursie i regulaminu. Posiadamy potwierdzenie odbioru wiadomości.
3. Próbki oliwy miały być przesłane do laboratorium Ekolab w Kobylnicy do wyznaczonego dnia.
4. Laboratorium nadało numery sekretne wszystkim próbkom i przesłało do jednego z uznanych i umieszczonych na liście IOC (International Olive Coucil) laboratorium.
5. Zagraniczne laboratorium dokonała dwóch prób, pierwszej sensorialnej i drugiej laboratoryjnej zaopatrzonych znakiem atestu jakości ENAC.
6. Otrzymane wyniki zostały przesłane do Ekolab.
7. Wyłonienie najlepszej Oliwy Virgen Extra, której przyznano złoty medal, jak również kolejnych medali i finalistów, zostały opracowane wspólnie, przedstawiciele laboratorium Ekolab i przedstawiciele Zarządu Rady Oliwy z Oliwek. Decyzja jest nieodwołalna.
8. Ogłoszenie wyników poprzez umieszczenie na stronę web Rady Oliwy z Oliwek i przekazanie tej wiadomości do wiadomości publicznej wszystkim środkom masowego przekazu, które zechcą przekazać taką informacje.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

0

Start typing and press Enter to search