p.1

Stowarzyszenie nosi nazwę Rada Oliwy z Oliwek w dalszych postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem.

p.2

a. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Polski.
b. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.

p.3

Przedstawicielem Stowarzyszenia jest Anders Emich, zam. 02-538 Warszawa, Kazimierzowska
57/61m16, dow.os. AUG008158 tel. 793 00 58 58. Przedstawiciel reprezentuje Stowarzyszenie na
zewnątrz.

p.4

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz
przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach z dnia 07 kwietnia 1989r.

p.5

5. Działalność:
a. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.
b. Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich.

p.6

Celem Stowarzyszenia jest:
a. działanie na rzecz propagowania wiedzy o Oliwie Virgen Extra i Oliwie Virgen.

p.7

Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez niezarobkowe:
a. Wspieranie, uczestnictwo i organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw oraz innych imprez w tym
sportowych, mających na celu propagowanie Oliwy Virgen Extra i Oliwy Virgen.
b. prowadzenie działalności wydawniczej i poprzez Internet w formie niedochodowej,
c. współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania.
d. opiniowanie wniosków i podań do właściwych organów administracji lub sponsorów w przypadku
e. działań mających na celu pozyskiwanie środków finansowych przez firmy, instytucje,
stowarzyszenia i inne organizacje mające na celu propagowanie działań wymienionych w p.6.
f. popularyzowanie wiedzy o tych dwóch oliwach wśród społeczeństwa ze szczególnym naciskiem
na propagowanie konsumpcji wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
g. promocja i popieranie inicjatyw społecznych i instytucjonalnych związanych z propagowaniem
celów zdrowotnych Oliwy Virgen Extra.
h. tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami
zainteresowanymi
i. organizowanie corocznego Konkursu Oliwy Virgen Extra w celu wskazania konsumentom, które z
pośród zgłoszonych do konkursu Oliw Virgen Extra charakteryzują się najwyższą jakością i są
rekomendowane jako dobry zakup.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

0

Start typing and press Enter to search